Vacancies

1. Maskinist (Grand Canyon)

10.03.2022
Summary: Vi ønsker å komme i kontakt med ledig 1 maskinist for fast stilling ombord i Grand Canyon fra 12 juli

Kranfører/Matros (Åpen søknad)

01.03.2021
Summary: Vi ønsker å komme i kontakt med ledige kranførere for faste og vikarierende stillinger på våre konstruksjonsfartøy world wide. (Åpen søknad)

Skipselektriker (Åpen søknad)

05.04.2022
Summary: Vi ønsker å komme i kontakt med ledige skipselektrikere for faste og vikarierende stillinger på våre konstruksjonsfartøy world wide. (Åpen søknad)

2. styrmann/DPO (Åpen søknad)

12.05.2021
Summary: Vi ønsker å komme i kontakt med ledige 2.styrmenn/DPO for faste og vikarierende stillinger på våre konstruksjonsfartøy world wide (Åpen søknad)

2. Maskinist (Åpen søknad)

12.05.2021
Summary: Vi ønsker å komme i kontakt med ledige 2. maskinister for faste og vikarierende stillinger på våre konstruksjonsfartøy world wide (Åpen søknad)

Kadetter – Dekk og Maskin (Åpen søknad)

05.10.2021
Summary: Åpen søknad kadetter - løpende opptak