Vacancies

1. Maskinist (Åpen søknad)

10.03.2022
Summary: General application

Kranfører/Matros (Åpen søknad)

01.03.2021
Summary: General application

Skipselektriker (Åpen søknad)

05.04.2022
Summary: General application

2. styrmann/DPO (Åpen søknad)

12.05.2021
Summary: General application

Kadetter – Dekk og Maskin 2023

05.10.2021
Summary: Åpen søknad kadetter - løpende opptak 2023